Propecia: ett nytt hopp för män som lider av håravfall

Propecia: ett nytt hopp för män som lider av håravfall

Köp Propecia Flashback

Hur behandlar Propecia Finasteride manlig håravfall

När du blir äldre börjar du tappa håret men det kan bli ett allvarligt problem när det märks. Det är inte alltid synligt, men håravfall kan uppstå i svår grad när man blir äldre. Lite hårförlust är naturligt och inträffar oavsett vad, men när åldern blir en faktor börjar håret falla ut i mycket snabbare takt. Medicinska yrkespersoner kallar detta manliga skaldhet. Detta tillstånd som kallas manlig maldighet kan behandlas med ett läkemedel som kallas Finasteride. Finasteride är ett läkemedel som är utformat för att behandla en förstorad prostata med ett dubbelt syfte att behandla håravfall hos män. Finasteride tillverkas av Propecia och använder typ II 5-Alpha-reduktashämmare.

Vad är Propecia

Propecia innehåller hämmare av typ II 5-alfa-reduktas och det bör inte tas av kvinnor. Finasteride och dess aktiva ingredienser är mycket användbara för att öka hårtillväxten och bromsa ytterligare håravfall hos män som lider av manlig håravfall. Som nämnts tidigare, är provet ett läkemedel med två användningsområden som vanligtvis behandlar en förstorad prostata och manlig skallighet. Propecia fungerar genom att förhindra att testosteron konverteras till dihydrotestosteron (DHT). Den aktiva ingrediensen i Propecia som kallas finasterid kan absorberas genom huden. Det faktum att Propecia kan absorberas genom huden utgör ett problem för kvinnor och barn. Det betyder att det inte ens ska hanteras av kvinnor eftersom det kan orsaka födelsedefekter som det utsätts för under graviditeten.

Hur fungerar Propecia

Män som har haft en allergisk reaktion mot finasterid eller dutasterid bör undvika att ta Propecia. Män som har haft leversjukdom, prostatacancer eller blåsmuskelstörning bör också avstå från att ta Propecia. Det finns några undantag som din läkare kan ge dig råd om och identifiera om det är möjligt för dig att ta Propecia med din medicinska historia. Män som har strikt urinrör eller problem med urinering bör också undvika att ta Propecia. Kvinnor som är gravida bör särskilt undvika Propecia för att undvika fosterskador. Propecia måste också tas oralt och sväljas som en hel p-piller.

Hur man känner igen

Propecia tabletter är formade som en åttkant och är färgen orange för att göra dem lätt identifierbara. Denna medicinering förändrar hormoner och bör alltid tas som föreskrivs. Den genomsnittliga doseringscykeln för Propecia är en tablett varje dag under 3 månader. Det är möjligt att du börjar se effekterna förr och behandlingen i tre månader kan variera. Om du tar Propecia och inte har märkt några effekter i upp till 12 månader bör du överväga att avsluta behandlingen för att diskutera situationen med din läkare. Ibland är läkemedlet inte så effektivt som det borde vara och det används är det inte värt några potentiella risker förknippade med medicinen. Du vill hålla dig i nära kontakt med din läkare så att hon kan övervaka dig och se till att du inte upplever några skadliga effekter.

Behandlingscykel

Som en del av övervakningsprocessen bör ditt blod testas ofta eftersom finasterid förändrar hormonnivåerna. Under en behandlingscykel kan en dos missas och om detta är fallet är det bättre att hoppa över den missade dosen och ta medicinen vid nästa regelbundna dos. När du tar Propecia, vill du avstå från att stå för snabbt efter att ha varit i sittande ställning eftersom du känner dig lätt. Det finns också några biverkningar associerade med Propecia. dessa biverkningar kan omfatta allergisk reaktion, andningssvårigheter, svullnad i halsen och smärtsamma klumpar i bröst eller nippelutflöde. Det kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion eller till och med manlig bröstcancer.

Bieffekter

Bland de mindre allvarliga biverkningarna är en förlust av intresse under kön eller oförmåga att klimma, svullnad i händerna eller fötterna, och att känna sig lätt, ha huvudvärk, ha en rinnande näsa eller hudutslag. På grund av beskaffenheten av Propecia och hur dess aktiva ingredienser fungerar, är det möjligt att ha något sänkt intresse för sex och uppleva minskad libido. Om detta är fallet, tala med din läkare om vad som kan göras för att mildra sådana biverkningar från finasteriden. De flesta ser en slags fördel med att ta Propecia och tycker om att återställa en del av deras håravfall.

avSven Nilsson

Jag är läkare från Stockholm, Sverige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *