Kategori: Depression

Att leva med försvagande depression och hitta optimal behandling

Vanliga missförstånd om depression Depression är ett mycket utbrett tillstånd i hela världen, ett psykiskt hälsotillstånd som huvudsakligen kännetecknas av några få viktiga symtom som manifesterar sig hos de flesta, men inte alla, patienter. De dominerande symtomen är något självförklarande från namnet, det underliggande nettosymtomet för patienter som lider av depression är i allmänhet deprimerad
Läs mer

Klinisk depression: Behandlingsalternativ genom medicinering och kognitiv terapi

Depression är en humörsjukdom som drabbar många människor runt om i världen. Mer än 350 miljoner människor upplever någon form av depression i världen. Depression förekommer i många olika former, med olika diagnostiska indikatorer, ofta olika etiologi och olika behandlingsstrategier Bland dem är de tre vanligaste typerna av depression "Major Depression" eller klinisk depression, "Dysthymia",
Läs mer